Burs Yönergesi

EYÜBOĞLU VAKFININ BURS YÖNERGESİ 

 

BÖLÜM 1

 

GENEL ESASLAR

 

AMAÇ

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Eyüboğlu Vakfı tarafından Yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun esas ve koşullarını belirlemektir.

 

KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge, yurt içindeki Yüksek Öğrenim kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Eyüboğlu Vakfı tarafından verilecek bursla ilgili kuralları ve işlemleri düzenler.

 

BÖLÜM 2

BURS BAŞVURULAR TARİHLERİ

Madde 3- 01 Eylül – 30 Eylül arasıdır.

 

BURS ÖDEMESİ

Madde 4- Burs ödemeleri banka kanalı ile yapılır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, bankada kendi adına hesap açar ve banka hesap bilgilerini vakfa bildirir.

Madde 5- Ödemeler kasım ayı itibariyle başlar.

Madde 6- Burs süresi öğrencinin başarısına bağlı olarak bir öğrenim-öğretim yılıdır.

 

BURS ALABİLME KOŞULLRI

Madde 7- Çağdaş değerlere inanan, sanatı önemseyen ve bilimsel normları esas alan genç Eyüboğlu üniversiteliler hedeflenmektedirler.

Madde 8- Anne ve-veya babanın soyadının Eyüboğlu olması

Madde 9-Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak.

Madde 10-Vakıf ve devlet üniversitelerinin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden birini kazanmış olmak.( Açık öğretim, ücretli değişim programı kapsamındakiler ve Uzaktan öğretim okuyanlar kapsam dışındadır.)

Madde 11-Başarı Koşulları

A- Yeni öğrenciler için Yüksek Öğrenim giriş sırasına göre önde olmak.

B- Ara sınıflar için genel başarı ortalaması 4 üzerinden 2,5 olmak ve 3 den fazla başarısız dersi olmamak.

 

BURS ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Madde 12-İmzalanmış burs başvuru formu, Nüfus cüzdan fotokopisi

Madde 13-Tüm aile bireylerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kağıt örneği.

 

Yeni: Madde 14-ÖSYS sonuç belgesi veya okuduğu üniversiteye ait ögrenci belgesi

Madde 15-Gelir beyanı.( Çalışan ebeveynlerin maaşlarını gösterir işyerinden onaylı bordo.)

 

BURS ALANLARININ DURUMUNUN İZLENMESİ

Madde 16-Her dönem not ortalanmasının başarılı olması aranır.

Madde 17-Bursun gelecek yıl devamı için öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi gerekir.

Madde 18-Burs alan öğrencinin sosyal etkinlik becerisini kazanması ve kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmasına aracı olması için Vakıf etkinliklerine katılması gereklidir.

 

BURSUN KESİLME HALLERİ

Madde 19-Devam etmekte olduğu sınıfta kalmak.

Madde 20-Okuldan mezun olmak.

Madde 21-Vakfın etkinliklerine geçer mazeret dışında katılım ve katkı sağlamayanlar.

Madde 22-Vakfın kuruluş amacına aykırı hareket edenler veya okulda verilen disiplin cezasının Vakıf tarafından haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların bursu Vakıf kararı ile kesilir.

 

BÖLÜM 3

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 23-Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

Burs Başvurusu için TIKLAYINIZ      ( Başvuru süresi dolmuştur. )